JUSTWork Aramıza Katıl

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ
SİZİN İÇİN KORUYORUZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle ‘’KVKK’’ olarak ifade edilecektir) hususunda “JUSTWork” olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

JUSTWork, aynı zamanda KVKK m.3/1-ı madde hükmünde tanımlandığı şekliyle veri sorumlusudur. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 26.02.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan 29636 sayılı Alıveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik, 6098 sayılı Türk Borçlar anunu ile 6698 sayılı KVKK ve JUSTWork’ün tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan gerçek kişilerdir. JUSTWork olarak kişisel verilerin korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK, Kanun’un ikincil düzenlemelerini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olmak suretiyle işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olmak suretiyle, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleneceğini,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacağını,
 • KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edileceğini bildiririz.

2. İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI'NIN KAPSADIĞI SİTELER

İşbu Gizlilik Politikası, tüm bölgesel veya ülkeye özgü siteler (topluca "Web Siteleri") dahil tüm web sitelerimiz ve etki alanlarımız için geçerlidir. Söz konusu Web Siteleri size kolaylık sağlaması ve bilgi vermesi için üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılara gittiğiniz takdirde, işbu Gizlilik Politikası’nın kapsamına giren söz konusu Web Sitelerinden ayrılırsınız. Gizlilik uygulamalarımızdan farklı uygulamaları olabilecek bu siteler ve gizlilik uygulamaları kontrolümüz altında değildir. İşbu Gizlilik Politikası, ilgili olmayan üçüncü taraflara vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi kapsamamaktadır. Bu siteler tarafından toplanan bilgileri veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını izlemiyor veya kontrol etmiyoruz ve üçüncü taraf uygulamalarından veya site içeriklerinden sorumlu değiliz.

3. TOPLADIĞIMIZ VE KULLANDIĞIMIZ BİLGİ TÜRLERİ

İşbu politikada, "kişisel bilgiler" veya "kişisel veriler", içinde bulunduğunuz yargı bölgesinde yasaya göre korumaya tabi olan, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Bazı yargı bölgelerinde, "kişisel bilgiler" veya "kişisel veriler" iş iletişim bilgilerini içermez. Web Siteleri aşağıdaki gibi çeşitli yollarla ve farklı amaçlarla bilgi toplar. Bizden güncelleme almak, hesabınızı yönetmek ve/veya self servis portalımızı kullanmak için herhangi bir Web Sitemize kayıt olmayı tercih ettiğiniz takdirde, iletişim bilgilerinizi (ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, oturum açmak için benzersiz bir giriş adı ve şifre) vermeniz istenecektir. Bu bilgileri, yasal iş çıkarlarımıza ve en önemlisi de KVKK ve ilgili Yönetmelik ve mevzuata uygun olarak, hizmetlerimizi sunmak, bu kapsamda sizinle sözleşme ilişkisine girebilmek ve bu sözleşmyi ifa etmek ve/veya sitemizde ilgilendiğinizi belirttiğiniz hizmetler hakkında sizinle iletişime geçmek için kullanırız. Ayrıca, ilgili yasa uyarınca sizden aldığımız onaya bağlı olarak toplantı odaları, sanal ofisler, iş yeri kurtarma, ofisler, ortak çalışma ve üyelikler gibi diğer grup ürünleri ve hizmetleri hakkında size bilgi vermek için de iletişim bilgilerinizi kullanabiliriz. Bu promosyon duyurularını sürekli olarak almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncellemek için bizi bilgilendirebilirsiniz.

Ayrıca, demografik bilgilerinizi (işletme türü, işletme ölçeği, konumlar vb.) vermeyi de tercih edebilirsiniz. Bu demografik bilgileri, ihtiyaçlarınızı ve ilgi alanlarınızı daha iyi anlayarak sitemizde size daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için kullanırız. Söz konusu bilgiler; siparişlerinizin işlenmesi, promosyonlara katılımın (pazarlama tercihlerinize bağlı olarak) sağlanması ve hizmetlerimizi size sunabilmemiz için grup tarafından kullanılır. Sitemizden üyelik satın alırken faturalandırma ve ödemeye ilişkin, Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Justwork ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerine ilişkin işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak sizin ve ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca aranızda online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Justwork tarafından görülmez ve kaydedilmez). Dolayısıyla kredi kartı şifresi gibi kişisel bilgiler/kişisel veriler Justwork tarafından KVKK kapsamında işlenmemektedir.

Kullanıcılar ve Üyelerimiz tarafından Sitemize üye olma, üyelik satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri tüm bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer Kullanıcılar tarafından görüntülenemez. Kullanıcılara ve Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelik sırasında verilen iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif hizmetlerin Justwork ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi, hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için kayda alınabilir, Justwork ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Web Siteleri, ziyaretinizle ilgili teknik bilgileri (tarayıcı türü, internet hizmet sağlayıcısı, platform türü, önceki/sonraki sayfalar, işletim sistemi, internet protokolü (IP) adresleri, tarih/zaman damgası gibi) otomatik olarak toplar. Tarih ve zaman damgalı internet protokolü (IP) adresi ve sair bilgileri 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”) uyarınca da toplamak ve kaydetmekle yükümlüdür. Bu bilgileri; eğilimleri analiz etmek, sunucumuzla ilgili sorunları teşhis etmek ve Web Sitelerini yönetmek, kullanıcı hareketini ve kullanımını izlemek ve kapsamlı demografik bilgiler toplamak için Web Siteleri hakkında rapor oluşturmak amacıyla toplar ve belirli bir süre saklarız. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Çerezler ve diğer dijital işaretler" bölümüne bakınız. İlgili yasalar gereği üçüncü taraflarla bilgi paylaşmamız gerekebilir. Örneğin bir mahkeme kararı, celp veya arama emri nedeniyle bilgileri ifşa etmemiz gerekli olabilir. Ayrıca, yürürlükteki yasalara tabi olarak, kanun koyucular tarafından yapılacak bir soruşturmaya yardımcı olmak veya sistemlerimizi, işletmemizi veya başkalarının haklarını korumak için ifşanın gerekli olduğu durumlarda gönüllü olarak bilgi verebiliriz. Bu doğrultuda Kullanıcılarımız ve Üyelerimizden aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

 • Web tarayıcınızın türü ve işletim sistemi,
 • IP adresi ve aygıt tanımlayıcıları,
 • Sitemizi ziyaret ettiğinizdeki tarama davranışları, örneğin çevrimiçi olarak Sitemizi inceleyerek harcanan zaman miktarı ve çevrimiçi olarak Sitemiz içinde tıkladığınız bağlantılar,
 • Sitemizden önce veya sonra ziyaret ettiğiniz internet siteleri,
 • E-postalarımızı açıp veya ilettiğiniz veya gönderdiğimiz tekliflere veya bağlantılara bağlı olup olmadığınızı,
 • Cihazlarınızdaki ayarlarınızın izin verdiği ölçüde GPS, Bluetooth veya WiFi sinyalleri gibi genel veya özel coğrafi konumlarınız.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz; şirketimiz, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ve satış ve çalışanlarımız aracılığıyla işletmemizi ziyaretiniz sırasında doldurulan sair formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezlerimiz, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, elektronik posta ile iletilen bilgiler ile sair her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.İşbu bilgilendirme formu, şirketimiz ve şirketimiz adına Justwork Uluslararası Ofis Yönetim ve İşletmeciliği A.Ş. ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar ve yetkili kamu kurumları ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin bağlı iştiraki ile paylaşılabilecek, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilecek ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Şirketimizle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında KVKK m.12 gereğince, gizlilik ilkelerine riayet edilerek azami 20 süreyle saklanacaktır. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra KVKK 7. maddesi ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya kişisel verisi işlenen talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Veri sorumlusu olarak, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını; talebiniz halinde ise uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçeriz.

6. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Veri sorumlusunun uymakla yükümlü olduğu veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ise, KVKK m.12’de düzenleme altına alınmıştır. JUSTWork olarak kişisel verilerin korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterdiğimizi bildirmek isteriz.

Bu kapsamda;
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Justwork olarak, öğrendiğimiz kişisel verileri KVKK hükümlerine ve işbu Gizlilik Protokolü’ndeki açıklamalara aykırı olarak başkasına açıklamayacağımızı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımızı bildiririz. İşlenen kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Justwork olarak bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildireceğiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVKK 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. KVKK 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
g. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.just-work.com web adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Teşvikiye Cad. CITY’S Nişantaşı No:12-009 Şişli/ İstanbul/Türkiye adresine iadeli taahhütlü mektup ve/veya info@just-work.com mail adresine mail göndererek şirketimize iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. KVKK m.13 uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamayacağı gibi, kişisel hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı da saklıdır.

ÇEREZLER VE DİĞER DİJİTAL İŞARETLER

Çerezler ve diğer dijital işaretler aracılığıyla bilgileri otomatik olarak toplarız. Çerezler ve dijital işaretler, bilgisayarınızın sabit diskinde saklanabilen veya web sitemizin sayfalarına gömülerek sizi tanımamızı ve Web Sitesine ziyaretinizi takip etmemizi sağlayan küçük bilgisayar dosyalarıdır. Örneğin; ofis alanı rezervasyonu yaptırdığınızda, ödeme işlemi sırasında çerezleri kullanarak rezervasyon işleminizin her adımını takip edebiliriz. Tanımlama bilgileri ve diğer dijital işaretlerin kullanımıyla bizim adımıza kişisel bilgileri toplamak ve işlemek üzere üçüncü tarafların hizmetlerini kullanabiliriz. Tarayıcınızdaki tercihler veya seçenekler menüsünde ayarları değiştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz, Web Sitesinin belirli alanlarına erişemeyebilirsiniz.

Haberdar Ol

Yeni Jenerasyon Ofis Kampüs JUSTWork dünyasına ait
en yeni gelişmeleri ve etkinlikleri ilk sen öğren

JUST WORK
JUST WORK
JUST WORK
JUST WORK